banner1028

Nedir Bu Samsun Düşmanlığı?

CHP’li Hancıoğlu; Orman Bölge Müdürlüğüne tepki göstererek; "Bu iktidar Samsun’u layık görmedi, o müdürlük bizim iktidarımızda kurulacak!" dedi.

Nedir Bu Samsun Düşmanlığı?

CHP’li Hancıoğlu’ndan Orman Bölge Müdürlüğü isyanı: "Bu iktidar Samsun’u layık görmedi, o müdürlük bizim iktidarımızda kurulacak!"

İlgili mevzuatta tanımlı olan kriterlerin tamamını karşıladığı halde, Samsun'a Orman Bölge Müdürlüğü kurulmamasına tepki gösteren CHP’li Neslihan Hancıoğlu “Puansa puan, ormansa orman... Yeter artık! Nedir bu Samsun düşmanlığı? Bu iktidarın Samsun’u layık görmediği o müdürlük, bizim iktidarımızda kurulacak” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun’a hangi sebeple Orman Bölge Müdürlüğü kurulmadığının Samsun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Konuyu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin cevaplaması talebiyle hazırladığı önergeyle Meclis gündemine taşıyan CHP’li Hancıoğlu, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“Samsun, 17 ilçesi ve bir buçuk milyona yaklaşan nüfusu, tarım, sanayi, ticaret ve lojistik bakımından barındırdığı büyük potansiyel nedeniyle bölgesinin en stratejik kenti durumundadır. Samsun, aynı zamanda yaklaşık 326 bin hektarlık orman alanı, orman ekosistemi içinde yer alan ve 'orman köyü' olarak da tanımlanan 883 yerleşim birimi ve 'hak sahibi' statüsü taşıyan 362 bin 358 kişinin yaşadığı bir kenttir. Hal böyle iken kentimizdeki orman idaresinin, başka bir şehirde bulunanbölge müdürlüğünün uhdesinde işletme müdürlüğü düzeyinde faaliyet yürütmesi kabul edilemez bir durumdur.

SAMSUN, İSTENİLEN BÜTÜN ŞARTLARI KARŞILIYOR!

Öte yandan Samsun, "Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"nde belirlenmiş olan ve bölge müdürlüğü kurulması için şart koşulan bütün kriterleri fazlasıyla karşılamaktadır. Bahse konu yönetmelikte de hükmolunduğu üzere yeni bölge müdürlüğü kuruluşunda, 2.500 puandan yüksek olan orman bölge müdürlükleri bölünebilmekte ve bölünme ile meydana gelecek bölge müdürlüklerinden her biri 1.600 puandan aşağı olamamaktadır. Samsun ilindeki orman idaresinin bağlı bulunduğu Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün hali hazırdakipuanı 5.500'ün üzerindedir. Samsun'a bölge müdürlüğü kurulması durumunda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün puanı 3.000 seviyelerinde olacaktır. Samsun Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında kalması öngörülen Samsun, Bafra, Kavak, Vezirköprü ve Alaçam Orman İşletme Müdürlükleri'nin puan toplamı ise 2.500düzeyinde olacaktır.

SAMSUN’A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI ŞARTTIR

Samsun'daki nüfus yoğunluğu ve bu yoğunluktan kaynaklı olarak ormana olan baskının fazla oluşu, ormanların işletilmesinde, korunmasında, yangınla mücadelede, orman ürünlerinden ve ormanın kolektif faydalarından üst seviyede istifade edilmesinde aksaklıklara yol açmaktadır. Samsun ilinde ormancılık hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve orman-halk ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için, Samsun'a da Orman Bölge Müdürlüğü'nünkurulması şarttır.”

CHP’li Hancıoğlu, bu değerlendirmelerinin ardından Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye şu soruları yöneltti:

- Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nde tanımlıolan kriterlerin tamamını karşıladığı halde, Samsun'a Orman Bölge Müdürlüğü neden kurulmamaktadır?

- Bakanlığınız, Samsun'daki ormanların işletilmesi, korunması, orman yangınları ile mücadele, ormanın kolektif faydalarından üst seviyede istifade etme ve orman-halk ilişkilerinin daha sağlıklı yürütmek adına hangi çalışmaları yürütmektedir?

SAMSUN DÜŞMANLARI GİDECEK, O MÜDÜRLÜĞÜ BİZ KURACAĞIZ!

İktidarın gözünde, sadece yağma ve rant söz konusu olunca Samsun'un kıymete bindiğini kaydeden CHP'li Neslihan Hancıoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Orman bölge müdürlüğü konusu, sadece örnektir. Bu iktidarın Samsun'a karşı nasıl hasmane bir tutum içinde olduğunun en somut kanıtıdır. Neyse ki siyaseten, Samsun düşmanları için yolu sonu göründü. Samsun’u bu müdürlüğe layık görmeyenler, yapılacak ilk seçimde gidecek ve o müdürlüğü biz kuracağız. Samsun'a hak ettiği değeri ve hizmeti sunacak iktidarı, milletimizle birlikte inşa edeceğiz."

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER