OMÜ Danışma Kurulu Toplantısı Geniş Katılımla Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ); üniversite, şehir ve sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği “Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı”nın dokuzuncusu, OMÜ Sahil Tesisleri’nde geniş katılımla gerçekleşti.

GÜNDEM 01.08.2021, 16:30 H. Eren
OMÜ Danışma Kurulu Toplantısı Geniş Katılımla Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ); üniversite, şehir ve sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği “Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı”nın dokuzuncusu, OMÜ Sahil Tesisleri’nde geniş katılımla gerçekleşti.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın ev sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emekli Danıştay Üyesi  Osman Tural, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Emekli Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Odası Başkanı Sinan Çakır, ASTAŞ Holding YKB Yrd. Kaya Aşçı, Borsan YKB Adnan Ölmez, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic.  AŞ YKB Zafer Aral, SAMPA  YKÜ Bülent Üstündağ, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, iş insanları Ali Kuloğlu, Şuayip Sevgi'nin de bulunduğu Samsun'un önde gelen kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, rektör yardımcıları, ilgili fakülte dekanları ve akademisyenler ile Öğrenci Konseyi temsilcisinden oluşan 34 Danışma Kurulu Üyesi katıldı.

Toplantıda, OMÜ’deki gelişmeler ve mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra OMÜ’nün Eğitim Revizyonu, Ar-Ge çalışmaları, Covid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Belirli bir gündeme bağlı kalmadan beyin fırtınası şeklinde devam eden toplantıda yeni fikirler alındı, üniversite ile sanayinin iş birliği alanları tartışmaya açıldı.  Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlık ettiği toplantı oldukça verimli geçti.

OMÜ Sahil Tesislerinde kahvaltılı olarak düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, mevcut durum hakkında genel değerlendirmeler yaptı. Rektör Prof. Dr. Ünal, Üniversite’nin bölgeye bir değer katması ve bunun da topluma yansımasını istediklerini söyledi.

“Gerçekleştirilebilir hedefler oluşturulmasında bu ekibin fikirleri son derece önemli”

Toplantıya katılan üyelerin önerilerinin önemli olduğunun altını çizen Rektör Ünal, “Burada daha çok sizden gelen öneriler, eleştiriler ve yapılması gerekenler üzerine konuşmak istiyorum. Asıl istediğimiz şey farklı sektörlerin temsilcilerinin iş birliği çerçevesinde bize katkı sağlamasını arzuluyoruz. Biz destek vereceğini ümit ettiğimiz gerçekleştirilebilir hedefler oluşturulmasında bu ekibin fikirleri son derece önemli” ifadelerini kullandı.

“Öncelikli olarak 6 hedefi hayata geçirmek istiyoruz”

Üniversite hedeflerini paylaşan Rektör Ünal, öncelikli olarak 6 hedefi hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Prof. Dr. Ünal bu hedefleri Üniversiteler arasında ilk 10’da yer almak; gelişmelere göre Üniversite’nin kendini yenilemesi; eğitimle Ar-Ge faaliyetlerini doğrudan ilişkilendirip uygulamalarını sahaya yansıtmak; diploması aranan bir kurum; gelişmelere yön verebilecek, stratejik bilgi üreten, raporlayan ve kendi pozisyonuna uygun girişimlerde bulunan bir üniversite ve Samsun’u bölgenin araştırma merkezine dönüştürmek olarak sıraladı.

“Tıp, Diş ve Veteriner Fakültesi hastaneleri bölgemiz için önemli kuruluşlar”

OMÜ’nün toplam 51 bin öğrencisi, 118 farklı ülkeden 5 bin 200 uluslararası öğrencisiyle ve 2 bin 600 akademik personelle önemli bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz Ünal, eğitim revizyonu,  lisans öğrencisini araştırmaya yönlendirmek ve kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sağlık alanında ise Tıp, Diş, Veteriner Fakültesi hastaneleri ile rehabilitasyon merkezinin bölge için önemli kuruluşlar olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, buralarda daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

“Üniversite-sanayi kaynaşması için “US Social Yazılımı” geliştiriyoruz”

Sunumunda AR-GE çalışmalarına da odaklanan Rektör Ünal, üretime dönüşebilecek, bilime katkı sağlayacak, sosyal sorumluluk kapsamında misyon üstlenecek çalışmalarını önceleyen bir perspektif uygulayacaklarını söyledi. Araştırma merkezlerinin yapılandırarak destek ofisleri kuracaklarını anlatan Rektör Ünal, üniversite-sanayi kaynaşması için “US Social Yazılımı” geliştirdiklerini sözlerine ekledi. Ayrıca Ünal, Teknopark/TTO, sektörle işbirliği alanlarını genişleterek kenevir ve manda üzerine daha çok yoğunlaşmak istediklerini söyledi.

SBB Demir “Bu toplantılardan çıkan fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum”

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun adına bu oluşuma katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Üniversite-Sanayi işbirliği kavramının yapılan iş birlikleriyle doldurulması gereken bir kavram olduğunu söyledi. Başkan Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliğini, OMÜ ile birlikte yaptığımız gerek projelerle olsun gerek anlaşmalarla olsun her platformda hayata geçiyoruz. Çünkü yapılan bu toplantılardan çıkan fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum ve yaşadığımız şehrin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacak.”

Başkan Demir, OMÜ Vakfı’na üniversite-sanayi iş birliğinde önemli görevler düştüğünü ifade ederek vakfın ekonomik olarak güçlendirilmesi için iş dünyasının yardımının şart olduğunu dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, yeni dönem ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni hukuk dersleri olmalı

Toplantıda söz alarak fikirlerini paylaşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, kurucu Rektör Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'dan günümüze kadar 11 rektörünün yönetiminde güçlü akademik kadrosu ile ülkenin gençliğine, eğitimine ve geleceğine katkı sunan Üniversitenin iş ve eğitim dünyasını paydaş alarak oluşturduğu kurulla daha çok büyüyeceğine inandığını ifade etti.

Samsun'un coğrafi özelliği ve sahip olduğu jeopolitik konum gereği tarih boyunca yolların ve kültürlerin kesiştiği bir merkez konumunda bulunduğunu anlatan Ersoy "Kara, hava, deniz ve demir yolları açısından bakıldığında Samsun'un bir lojistik üssü olduğu söylenebilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak yapılacak çalışmalar ve katkıda bulunacağı araştırmalar Samsun'un bu lojistik merkez oluşuna katkıda bulunacaktır." dedi.

Yeni dönem ihtiyaçlarından bilişim hukuku, deniz hukuku, havacılık hukuku ve soykırım hukuku derslerinin ilgili fakültelerde okutulmasının önemli olduğunu vurgulayarak bu alanlarda uzmanların yetiştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Ersoy, "Kuruluşundan bu yana Samsun özelinde tüm Karadeniz Bölgesi'nin öncelikle şehirleşmesine, eğitimine, sanayisine, tarımına katkı sunan üniversitemiz ile paydaş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni oluşturulmuş danışma kurulunun özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine, gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

DOKAB Başkanı Hakan Gültekin de İdare olarak bölgeye yaptıkları katkılara kısaca değindi ve mezun olduğu üniversite olan OMÜ’de Danışma Kurulu üyesi olarak bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. Başkan Gültekin, üniversitenin şehrin tüm katmanlarıyla birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak Üniversite’nin sivil toplum kuruluşları ile bütünleşmesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Danışma Kurulu'nda birbirinden değerli fikirler sunuldu

Toplantıda sırayla söz alan Danışma Kurulu üyeleri üniversite ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi özelinde bir çok fikir ortaya koydu.  Katılımcılar, uluslararası öğrenci sayısıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan OMÜ’nün bu insan kaynağını hem sanayi, hem Samsun hem de ülke tanıtımı konusunda çok daha verimli kullanabileceğini, yabancı öğrencilerin bir ticari ateşe olarak katkı sunabilecekleri fikri ortaya atıldı. Ayrıca bu öğrencilerle başarılı Türk öğrencilere uluslararası tecrübe kazandıracak faaliyetler üzerinde duruldu. Toplantıda bir diğer üzerinde durulan konu ise öğrencilerin iş yeri eğitimi. Öğrencilerin son sınıfta çok daha uzun süre sahada olması gerektiği konusunda uzlaşılırken bu konuda yapılması gerekenler üzerinde duruldu.  Ar-Ge konusu uzun uzadıya konuşulduğu toplantıda tarım ve hayvancılıkta üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin tespiti konusunda üniversitenin yol gösterici olabileceği ve bu konuda sanayinin iş birliğinin daha yukarılara taşınmasının zaruret olduğu dillendirildi.

Gündem konularının genel bir değerlendirmesi, yeni fikirlerin sunulması ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar (0)
banner1060
17
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Mayıs 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18