banner1014

İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı 20.10.2020 Salı günü Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın Başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı 20.10.2020 Salı günü Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın Başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 ilimizi (Samsun-Adana-Afyon-Rize-Tekirdağ-Sivas) pilot il olarak seçmiş olup, bahsi geçen illerin 2020 yılı içerisinde planlarını tamamlaması hedeflenmektedir.

İRAP, afetlerin olası etkilerini en aza indirmek adına afetler meydana gelmeden hayata geçirilmesi gereken süreçleri ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır.

İlimizde paydaş kurum-kuruluşlarla yapılacak olan toplantılar ve çalıştaylar sonucu ilin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri tespit edilecek olup, daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılması veya uyumlaştırılması üzerine kurum-kuruluşlarla hedef ve eylemler belirlenecektir. Afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımı önemli görülmektedir.

İRAP kapsamında 4 farklı afet türü üzerinde çalışılması planlanmış olup; çalışılacak afet türleri Deprem,  Sel ve Taşkın, Heyelan, Orman ve Şehir Yangınları olarak belirlenmiştir.

İl Afet Risk Azaltma Planının bölümlerini sırasıyla;

Modül 1: İlin Genel Durumu,

Modül 2: Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri,

Modül 3: Mevcut Durum Analizi,

Modül 4: Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri,

Modül 5: İzleme ve Değerlendirme bölümleri oluşturmaktadır.

İRAP çalışmaları Haziran 2020 tarihinde başlamış olup an itibariyle Modül1 ve Modül2 Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır. 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde internet üzerinden 51 katılımcı kurum-kuruluş temsilcileri ile Modül3 çalıştayı yapılacaktır.  Çalıştay sırasıyla GZFT Tablosu, Senaryo Tablosu ve Olay Önlem Tablosu oluşturulması şeklinde 3 aşamayı kapsamaktadır.

İRAP’ın hazırlanması ve uygulanması süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “İl Afet Risk Azaltma Planı ile şehirlerde güvenli bir yaşam, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak amaçlanmaktadır.”dedi.

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER