banner1014

Tarım Sigortaları Kapsamında 2021 Yılında Teminat Altına Alınacak Riskler Belirlendi

Tarım Sigortaları 2021 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, yürürlüğe girdi.

Tarım Sigortaları Kapsamında 2021 Yılında Teminat Altına Alınacak Riskler Belirlendi

Tarım Sigortaları 2021 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 24/11/2020 tarih ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konu hakkında bilgi veren; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM 2005 yılında çıkartılan Tarım Sigortaları kanununda belirtilen risklerde Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir.

 Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

a) Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski,

b) Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,

c) Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

ç) Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski,

- Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,

- Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

- Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde,

- Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri,

- Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

- Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

- Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere,

a) Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

b) Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

- Plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Mevcut kapsama ilave olarak, 2021 yılında ilk defa;

a) Ayçiçeği ürününde kuş zararı,

b) Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski,

c) Pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurlardan kaynaklı miktar kaybı zararı,

ç) İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasından, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına geçilecektir.

d) Seralarda örtü malzemesi, konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazının sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları,

e) Büyükbaş hayvanlar için grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri teminat kapsamına alınmıştır.

Devlet prim desteği; 3205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının % 50'si oranında uygulanacaktır. Ayrıca;

- Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağ gülünde; verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği,

- Köy bazlı kuraklık verim sigortasında; sigorta prim tutarının % 60'ı oranında prim desteği verilecektir.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir.

Çiftçilerimizin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet yaşamamaları için Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet Yardımlarından istifade edemeyecektir.

Bu hatırlatmalar ışığında sadece yapılması gereken; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/ ilçe Müdürlüklerimize başvurarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne  (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların güncellenmesi ve ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. Bol bereketli afetsiz bir üretim sezonu diliyorum." dedi.

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1047

banner1046