banner1028

Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı Tebliğleri Yayınlandı

Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı Tebliğleri Yayınlandı

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğleri yayınlandı.

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 2 adet tebliğ ile "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" na yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM "Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." dedi.

Yatırım konuları hakkında ayrıntılı bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM; hibe programı ile Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında İlimizde;

 Ekonomik Yatırım konularından;

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları

4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;

Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)

Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)

İpek Böceği Yetiştiriciliği,

Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)

Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir açıklamasında bulundu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM program kapsamında yatırımcılarımıza,  Ekonomik Yatırım Konularında alt limit 250.000 Türk Lirası ile üst limit 3.000.000 Türk Lirası,  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise alt limit 20.000 Türk Lirası ile üst limit 500.000 Türk Lirası arasında Hibeye Esas Proje tutarlarının KDV Hariç % 50 'sine Hibe desteği verilecektir. Dedi.

Başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ekonomik Yatırım Konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 3.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda ise 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemeyeceğini, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarının 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemeyeceğini belirtti.

Ana mevzuat olan tebliğde belirtilen koşullara esas olmak üzere her yıl Ekim ayında yayınlanacak olan Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi ile detaylar açıklanacak ve bu rehberlerin yayım tarihi itibariyle de başvurular yapılabilecektir. Bu yıl için Uygulama Rehberi'nin kısa sürede yayınlanması beklenmektedir” dedi.

Gerçek ve tüzel kişiler bu tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişlerini elektronik ağ üzerinden "www.tarimorman.gov.tr" internet adresinden yapabileceklerini, program konusunda İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde görev alan İl Proje Yürütme Biriminden her türlü bilgiyi alabileceklerini, söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM; Hibe Programından ilimizin yatırımcılarının en üst düzeyde faydalanabilmesi için  programa ilgi göstermelerini ve bunun için mutlaka Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzü ziyaret etmelerini söyledi SAĞLAM; Yayımlanmış olan Hibe Programının; Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimiz tarımına ve yatırımcılarına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1047

banner1046