banner1014

Alaçam’da Yağcılara Faaliyet Belgesi Verildi

Samsun’un Alaçam ilçesinde “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”  ile ilgili seminere katılan Esnaflara katılım belgeleri verildi.

Alaçam’da Yağcılara Faaliyet Belgesi Verildi

Samsun’un Alaçam ilçesinde “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”  ile ilgili seminere katılan Esnaflara katılım belgeleri verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”  ile ilgili yapılan seminere katılan Esnaflara katılım belgeleri Oda Başkanı Vedat Özyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”  ile; “Atık Yağ Rafinasyonu konulu Faaliyet Belgesi Çevre Lisansı alan tesislere atık yağ toplama yetkisi verilmesi ile mevcut yetkilendirilmiş kuruluşa motor yağı ile ilgili olarak Bakanlıkça verilen yetki belgesinin A grubu (endüstriyel yağları) da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup yetkilendirme koşulları belirlenmiştir.

Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de (Değişik: RG-23/12/2020-31343) yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.” hükmü ve  Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapan işletmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin belgelendirme süresi 01/07/2021 tarihi itibariyle tamamlanacak olup anılan tarih itibariyle izin belgesi bulunmayan motor yağ değişimi yapılan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER