banner1025
banner1014

Derbent Baraj Gölü, Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilecek

Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü’nün su ürünleri istihsal hakkı, komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya 5 (beş) yıl süre ile verilecek.

Derbent Baraj Gölü, Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilecek

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; Samsun İli Bafra ilçesinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Derbent Baraj Gölü’nün su ürünleri istihsal hakkı, öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya 5 (beş) yıl süre ile verilecektir.

Söz konusu istihsal alanının 58 m normal su kotunda rezervuar alanı 1.650hektardır. Ancak söz konusu baraj gölünde su ürünleri yetiştiriciliği de yapıldığından dolayı mevzuat gereği su ürünleri avcılığı yetiştiricilik tesislerine 200 m. mesafeye kadar yapılamayacaktır. Bu bölge için tahmin edilen Yıllık Avlanabilir Miktar 17.570 kg. olup, tür bazında aşağıda ki tabloda belirtilmiştir:

Su Ürünleri Türü

Avlanabilir Stok Miktarı (kg/yıl)

Sazan

8.050

Siraz

5.140

Sudak

1.600

Alabalık

2.000

Tatlı Su Levreği

780

Toplam

17.570

Kiraya verilecek olan su ürünleri istihsal alanının birinci yıl tahmini muhammen kira bedeli 7.085,12 TL'dir. Yıllık kira bedeli ilki peşin olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödenecektir.

İhale 22/01/2019 Salı günü saat 1000' da Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan Şartname ekleri Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

İsteklilerden istenen belgeler;

Gerçek kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

ç) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

a) İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

b) İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

d) Projeli ihalelerde, projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış olması.

e) Vergi borcu olmadığına dair belge,

f) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,

Bafra Ajans

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, 19:44

Hasan Eren

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER